Een combinatie van twee eigenschappen heeft mij gaandeweg steeds meer in Dusanka's schilderijen getroffen – twee eigenschappen die je niet vaak tezamen aantreft, zeker niet wanneer ze, zoals bij Dusanka, even hecht samenhangen als de twee zijden van eenzelfde munt.
 Aan de ene kant is er bij haar een gevoeligheid die intens vrouwelijk is. (Ik zou er echt geen ander woord voor weten dan “vrouwelijk”.) Dit komt tot uitdrukking in de wijze waarop zij haar onderwerpen uitbeeldt, heel duidelijk, bij voorbeeld, wanneer het om menselijke figuren gaat. Aan de andere kant schildert zij met een vitaliteit en dynamiek die meesleept en opvallend robuust is. Dit merk je aan haar toets, de beweging die zij in haar verf vastlegt, alsook de kracht en het brede bereik van haar kleuren.
 Een genuanceerd schilderdier – dat is een aparte combinatie! Haar schilderijen spreken de toeschouwer aan; zij zijn niet besteed aan kijkers die bang zijn voor het eigenlijke schilderen en nooit verder durven gaan dan kijken naar een mooi “plaatje”.

Hans Koeze